Magiczny świat Leszka Kostuja

Leszek Kostuj
 
Rocznik '73. Absolwent Wydziału
Pedagogiczno - Artystycznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką tradycyjną i komputerową. Najbardziej upodobał sobie malarstwo akrylowe i olejne.
 
Zaczynał w końcu lat osiemdziesiątych od niewielkich, realistycznych rysunków, później powstawały obrazy inspirowane surrealizmem, prace z pogranicza surrealizmu i abstrakcji aluzyjnej.
Jego sztuka ciągle się zmienia, ciągle poszukuje optymalnych dla siebie form wypowiedzi artystycznej.
 
  
"Kiedy zaczynam malować, często bywa tak, że nie zastanawiam się nad efektem końcowym. Dopiero kiedy pojawiające się
na płaszczyźnie obrazu plamy, linie, barwy zaczynają współdziałać budzi się wyobraźnia dając impuls do dalszych twórczych wyładowań. Na tym etapie tworzenia pojawia się pewien pomysł, wizja i koncepcja obrazu nastawiona na to, aby powstało dzieło
w jak największym stopniu zaspokajające moje artystyczne i estetyczne potrzeby"
 


 
Copyright © 2007-2016 Leszek Kostuj. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.